CDN آروان‌کلاد

جدیدترین نتایج به‌دست آمده از بررسی دامنه‌های دارای اینماد نشان می‌دهد که ۵۹درصد از ۳۳هزار دامنه‌ی ایرانی دارای CDN، از آروان‌کلاد سرویس می‌گیرند. کلادفلر با سهم ۳۲درصدی بازار در جایگاه دوم و دیگر ارایه‌دهندگان CDN با سهم ۹درصدی، در رتبه‌بندی‌های بعدی قرار دارند.

برای دقیق‌تر شدن سنجش میزان بازار کلاد (خدمات ابری) ایران، وب‌سایت‌های فعال دارای «اینماد» (معادل ۱۳۷,۱۰۶ دامنه‌) را معیار این ارزیابی قرار دادیم. پس از اسکن و دریافت اطلاعات این داده‌ها مشخص شد که ۷۶درصد از این ۱۳۷,۱۰۶ دامنه (معادل ۶۲درصد براساس رده‌بندی (rank) دامنه‌ها از پایگاه‌های بین‌المللی معتبر)، به‌طورکلی از CDN استفاده نمی‌کنند.

با حذف این بخش از دامنه‌ها به ۳۳هزار دامنه (معادل ۳۸درصد براساس رده‌بندی دامنه‌ها) رسیدیم که از این تعداد، ۱۹,۵۶۵ دامنه (معادل ۵۹درصد) از CDN آروان‌کلاد استفاده می‌کنند و ۱۰,۳۷۴ دامنه (معادل ۳۹درصد)، مشتری CDN کلادفلر هستند.

پربازدیدهای ایرانی از آروان‌کلاد استفاده می‌کنند

یکی از نقدها به برآوردهای تجمیعی، نادیده‌ گرفتنِ بخشی از میزان اثرگذاری، وزن (بازدید) و تعداد واحدهای بررسی شده است، به‌همین دلیل برای بررسی دقیق‌تر، دامنه‌هایی که از CDN استفاده می‌کنند را در هفت گروه با توجه به تعدادشان در هر رده‌بندی تقسیم‌بندی کردیم. سپس سهم هر پروایدر را در این رتبه‌بندی سنجیدیم تا بتوانیم به این پاسخ دهیم که هر پروایدر CDN به چه تعداد دامنه خدمات ارایه می‌دهد؟

 •  از گروه ۱۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با سهم ۱۲۹ دامنه، رتبه‌ی اول را دارد و پس از آن کلادفلر با ۵۰ دامنه در جایگاه دوم است. دیگر ارایه‌دهندگان نیز در مجموع با ۱۵ دامنه در ادامه‌ی این فهرست قرار دارند.
 •  از گروه ۵۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۳۷۴ دامنه و کلادفلر با ۱۹۷ دامنه، دو ارایه‌دهنده‌ی برتر این گروه هستند و پس از آن‌ دیگر ارایه‌دهندگان با ۳۸ دامنه، ادامه‌ی این فهرست را تشکیل می‌دهند.
 •  از گروه ۱۰,۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۳۰۷ دامنه و کلادفلر با ۲۵۳ دامنه، برترین خدمات‌دهندگان بستر ابری به دامنه‌های این تقسیم‌بندی هستند. سایر ارایه‌دهندگان هم با ۳۷ دامنه در ادامه‌ی این فهرست قرار دارند.
 •  از گروه ۵۰,۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۱۶۹۹ دامنه، کلادفلر با ۱۴۸۰ دامنه، مانند گروه‌های قبلی در برترین ارایه‌دهندگان این تقسیم‌بندی قرار دارند. پس از آن‌ها سایر ارایه‌دهندگان با اختلافی معنادار در مجموع به ۲۶۷ دامنه خدمات ابری می‌دهند.
 •  از گروه ۱۰۰,۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۱۵۹۳ دامنه و کلادفلر با ۱۰۵۹ دامنه، دو ارایه‌دهنده‌ی بستر ابری این گروه‌بندی هستند. پس از آن‌ها با اختلاف بسیار سایر ارایه‌دهندگان قرار دارند؛ یعنی به ۳۰۹ دامنه خدمات ابری می‌دهند.
 •  از گروه ۵۰۰,۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۴۰۰۸ دامنه، کلادفلر با ۱۷۶۴ دامنه و سایر ارایه‌دهندگان با ارایه‌ی خدمات ابری به ۸۳۴ دامنه در ادامه‌ی این فهرست قرار دارند.

همان‌طور که مشخص است براساس این تقسیم‌بندی مشخص شد که آروان‌کلاد در تمام گروه‌بندی‌های این تقسیم‌بندی هم سهم بیش‌تری نسبت به کلادفلر و دیگران دارد.

برای بررسی دقیق‌تر این تقسیم‌بندی، این بار تمام دامنه‌ها (اعم از دامنه‌هایی که از CDN استفاده می‌کنند و آن‌هایی که استفاده نمی‌کنند) را به‌شکل کلی بررسی کردیم. نتیجه نشان داد که ارتباط معناداری میان رده‌بندی بهتر دامنه‌ها، میزان بیش‌تر ترافیک‌شان و میزان بیش‌تر استفاده از CDN وجود دارد. با این تفسیر‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که هرچه بازدید دامنه‌ها بیش‌تر می‌شود، گویی سرعت و امنیت برای دارندگان وب‌سایت‌ها بااهمیت‌تر می‌شود. این مساله می‌تواند ناشی از آن باشد که این دامنه‌ها بیش‌تر در معرض حمله‌های سایبری قرار می‌گیرند و به همین دلیل از CDN برای مقابله با حمله‌های احتمالی استفاده می‌کنند.

 

پربازدیدهای ایرانی از آروان‌کلاد استفاده می‌کنند

از نظر وزن دامنه‌ها در رده‌بندی‌های جهانی

طبق همان منطق تقسیم‌بندی بالا، این بار دامنه‌ها را براساس وزن هر دامنه گروه‌بندی کردیم تا به پاسخ این پرسش برسیم که هر پروایدر به چه وزنی از دامنه‌ها خدمات CDN می‌دهد؟

همان‌طور که در ادامه خواهد آمد در این بخش هم آروان‌کلاد با نسبت مشخصی بیش‌تر از کلادفلر و دیگران است.

وزن هر کدام از پروایدرها براساس گروه ۱۰۰۰ دامنه‌ی برتر 

 •  از گروه ۵۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۲۶.۵درصد، کلادفلر با ۱۰.۳درصد و دیگر ارایه‌دهندگان خدمات ابری با سهم ۳.۱درصدی در ادامه‌ی این فهرست قرار دارند.
 •  از گروه ۵۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۱۵.۴درصد، کلادفلر با ۸.۱درصد و دیگر ارایه‌دهندگان با سهم ۱.۶درصدی در ادامه‌ی این فهرست قرار دارند.
 •  از گروه ۱۰,۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۶.۳درصد و کلادفلر با ۵.۲درصد در ردیف اول و دوم این فهرست قرار دارند و دیگر ارایه‌دهندگان نیز با سهم ۰.۸درصدی در ادامه‌ی این فهرست هستند.
 •  از گروه ۵۰,۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۷.۰درصد و کلادفلر با ۶.۱درصد مهم‌ترین بازیگران خدمات‌دهندگان ابری این گروه هستند و ارایه‌دهندگان دیگر با ۱.۱درصد در ادامه‌ی این فهرست قرار دارند.
 •  از گروه ۱۰۰,۰۰۰ دامنه‌ی برتر: آروان‌کلاد با ۳.۳درصد، کلادفلر با ۲.۲درصد و دیگر ارایه‌دهندگان نیز با ۰.۶درصد در رتبه‌بندی‌های بعدی این تقسیم‌بندی قرار دارند.

براساس این تقسیم‌بندی نیز جز در گروهِ با رتبه‌بندی ۱۰۰۰,۰۰۰ دامنه، مشخص می‌شود که سهم آروان‌کلاد در گروه‌های بررسی‌ شده نسبت بیش‌تری از سایر ارایه‌کنندگان CDN دارد.

یک بار دیگر داده‌های بالا را به ‌همراه دامنه‌هایی که از CDN استفاده نمی‌کنند، بازطراحی کردیم. در این بررسی تلاش کردیم تا میزان اهمیت استفاده از CDN و ارتباط آن با وزن و امنیت دامنه‌ها را برررسی کنیم:

همان‌طور که از نمودار مشخص است، وزن دامنه‌هایی که از CDN استفاده نمی‌کنند در بازه‌ی ۱۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ بسیار بالاست و این نشان‌دهنده‌ی وجود تعداد درخورتوجهی از دامنه‌هایی است که با افزایش میزان وزن دامنه، کم‌تر احساس نیاز به CDN پیدا می‌کنند. به‌همین دلیل می‌توان ادعا کرد که ارتباطی معنادار (افزایشی) میان رتبه‌ی بالای دامنه‌ها و استفاده‌‌شان از سرویس CDN وجود دارد.

اهمیت حضور در بازار CDN از نظر ارزآوری و شاخص‌های اقتصادی توسعه تا آن‌جاست که پیش‌بینی‌ها از ارزش‌‎مندی روزافرون این بازار حکایت می‌کند؛ طبق آمارها این بازار تا سال ۲۰۲۸ قرار است ارزش‌گذاری ۳۶.۵ میلیارد دلاری (یعنی رشدی ۱۰.۹ درصدی) را تجربه کند. به‌همین دلیل طبق گزارش‌های اکوسیستم ابری اقتصاد دیجیتال از سوی دانشگاه MIT کشورهای نوظهور باید خود را به این بازار برسانند و سهمی در آن ایفا کنند؛ مسیری که آروان‌کلاد نیز با ۴۰ پاپ‌سایت در نقاط پرترافیک دنیا در آن مسیر حرکت کرده است و به‌نظر می‌رسد سایر خدمات‌دهندگان ابری کشور نیز بتوانند در مسیر جهانی‌ شدن گام بردارند. چراکه امروز بازار با پتانسیل این محصول موجب شده بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند شرکت‌ آمازون (AWS) برای باقی‌ماندن در رتبه‌ی اول ارایه‌دهندگان خدمات CDN در دنیا راهکارهای جدید و کیفیت بیش‌تر این محصول را برای مشتریان‌شان محقق کنند.

 

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *